Business

Jaką odpowiedzialność ma CEO?

Jak to jest z odpowiedzialnością CEO w organizacji? Za co odpowiada i ponosi ewentualne konsekwencje Prezes Zarządu?